Torr rökgasrening med Valmets filter

Valmet skräddarsydda anläggningar ger effektiv rening av rökgaserna och optimal prestanda.

Vi erbjuder två sorters partikelfilter:

  • GASCON™ slangfilter (textilslangar)
  • GASCON™ elfilter (elektrostatiska stoftavskiljare, ESP)

Anläggningens utsläppsgränser och rökgasernas sammansättning avgör vilken lösning som är optimal. Valmets slangfilter reducerar lätt nivåerna av stoft och partiklar till under 2 mg/Nm3 och våra elfilter når under 10 mg/Nm3.

Våra system baseras på vår långa erfarenhet, breda kunskap om rökgasreningsteknik och vår egna banbrytande forskning och utveckling.

Slangfilter – även för gaser

SlanDry flue gas cleaninggfiltret ger en effektiv minskning av emissioner för många bränsletyper. Filtret fångar upp partiklar och kan även stoppa sura gaskomponenter (SOX, HCl och HF) med tillsats av släckt kalk eller natriumbikarbonat. Dioxin och tungmetaller avskiljs med hjälp av aktivt kol.

Vår lättåtkomliga PLC underlättar kontroll och övervakning av systemet. Slangfiltrets design är framtagen med hjälp av CFD-modellering (datorbaserad flödesdynamik) för att möjliggöra optimal drift vid tillsättning av additiv.

 

Elfilter

Valmets elfilter består av en elektrostatisk stoftavskiljare som avlägsnar partiklar från rökgaser med hjälp av kraftiga spänningsfält på uppemot 150 kV. Systemet passar anläggningar i alla storlekar och klarar temperaturer upp till 420 °C.

Elfiltret styrs med hjälp av en innovativ och välutvecklad kontrollenhet som kan integreras fullt ut i anläggningens DCS. Därmed kan det köras från kontrollrummet och även övervakas vad gäller trender, larmlistor, data etc.

Ordlista

SOX    Svaveloxider
HCl    Väteklorid
HF    Vätefluorid (fluorväte)
PLC    Programmerbart logiskt kontrollstystem
DCS    Distributed Control System