NOx-reduktion

Valmet erbjuder två effektiva lösningar för reduktion av kväveoxider (NOx) som bildas vid förbränning i kraftpannor:

  • Selektiv, icke-katalytisk reduktion (SNCR - Selective Non-Catalytic Reduction)
  • Selektiv katalytisk reduktion (SCR - Selective Catalytic Reduction)

Båda lösningarna skräddarsys för pannans specifika bränslekomposition och utsläppskrav.

 

 

SNCR – både ekonomiskt och effektivt

SNCR innebär insprutning av ammoniaklösning eller urea. Den aktuella NOX-reduktionen beror på pannans design och last och varierar därför mellan 20 och 70 %.

Reducing NOx emissions Ammoniaklösningen eller urean sprutas in direkt i eldstaden eller cykloninloppet och blandas där med heta rökgaser och reagerar med kväveoxiderna. I reaktionen bildas vatten och kväve.

Förutom den goda reduktionsförmågan är fördelarna med SNCR att investeringskostnaden är låg och att systemet kan installeras i både befintliga och nya pannor. Valmet har installerat många system i pannor på 10–550 MWth.

 

SCR – maximal effektivitet

Reducing NOx emissions

Selektiv katalytisk reduktion (SCR) är den mest effektiva metoden. Kväveoxider reduceras till vatten och kvävemolekyler i en SCR-reaktor med en katalysator som snabbar upp reaktionen.

Fördelarna med SCR-systemet är maximal NOX-reduktion – över 90 % – och minimala driftkostnader. Under de senaste 20 åren har Valmet levererat många SCR-system till både nya och ombyggda pannor.