Lägre emissioner av SO2

Valmets effektiva, ekonomiska och pålitliga process med våt kalksten är en del av GASCON™-familjen med avancerade lösningar för lägre emissioner.

  • Mer än 95 % av svavlet kan avlägsnas
  • Låg kemikaliekostnad
  • Hög tillgänglighet
  • Hög reduktionsgrad
  • En säker biprodukt

Valmets system innebär låga livstidskostnader för processen.

Gips som biprodukt

Kalksten eller kalkpulver absorberar svavel från rökgaserna i en öppen spraytornsabsorbator. Den gipsslurry som bildas avvattnas sedan till en lätthanterlig biprodukt som passar som råmaterial för exempelvis träfiberplattor eller i cementindustrin.

Enkel och ekonomisk design för pannor i många storlekar

Valmets system passar pannor om 20-250 MWe. Till skillnad från halvtorra system är designen kostnadseffektiv, och eftersom absorbatorn har flera inlopp kan den delas av flera pannor eller motorer. Beroende på bränslekomposition och tillgänglig vattenkvalitet, kan systemet designas för att inte producera spillvatten och processen påverkar då inte heller flygaskan. Systemet kan lätt byggas in i en anläggning under drift.

Lyckade installationer

Ett stort antal kraftanläggningar i olika delar av världen körs idag framgångsrikt med låga emissioner och olika sorters bränsle, inklusive kol, tung eldningsolja och Orimulsion®, tack vare Valmets GASCON-lösningar.