Rökgasrening

satu_gascon_es_valmet.jpg

Valmet levererar kompletta system för rökgasrening. För att ni ska uppnå bästa möjliga resultat, anpassar och optimerar vi våra system till er anläggning och er specifika bränslemix. Oavsett bränsletyp hittar ni därför en lösning som passar.

I vårt breda utbud hittar ni lösningar för torr och våt rökgasrening, värmeåtervinning, avsvavling av rökgaser samt reduktion av NOX och luktgaser.

Valmets system för rökgasrening och värmeåterföring hör till våra GASCON™ -produkter medan systemen för destruktion av illaluktande gaser tillhör våra ODOCON™-lösningar. Vi har referenser från hundratals framgångsrika installationer i hela världen.

Valmets lösningar för emissionsreduktion