Sellu ja energia

Sellu ja energia -liiketoimintalinja toimittaa sellutehtaita ja prosessilaitteita kemialliseen ja mekaaniseen massanvalmistukseen sekä bio- ja jätevoimalaitoksia, kattilayksiköitä ja niihin liittyviä ympäristöjärjestelmiä. Liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa sellun tuottajat sekä sähkön- ja lämmöntuottajat. Tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia.

Valmetin selluntuotannon ratkaisut on suunniteltu tehostamaan raaka-aineiden käyttöä ja vähentämään kemikaalien ja veden kulutusta. Sellua käytetään pääasiassa raaka-aineena kartongin, pehmopaperin, painopaperin ja muiden paperilajien valmistuksessa. Sitä käytetään myös muissa sovelluksissa, kuten viskoosin valmistuksessa ja hygieniatuotteissa.

Valmetin energiatuotteita ovat muun muassa kattilat, ympäristönsuojelujärjestelmät ja teknologian uusinnat. Valmet on maailman johtavia biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen toimittajia. Valmet toimittaa myös keskisuuria lämpö- ja voimalaitoksia, joissa poltetaan biomassaa tai lajiteltua jätettä.

Valmetin päästöjenhallintaratkaisut on suunniteltu varmistamaan laitosten turvallinen toiminta pienillä päästöillä. Sellu- ja energiasovellusten lisäksi yhtiö on kehittänyt teknologiaa meriteollisuuden pakokaasupäästöjen puhdistamiseen. Valmet on tehnyt maailmanlaajuisen läpimurron rikkipesurijärjestelmien myynnissä kahden viime vuoden aikana.

Valmet on ottanut merkittäviä edistysaskeleita uusien biomassateknologioiden kaupallistamisessa. Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi ligniinin erotusteknologia, jonka avulla voidaan korvata fossiilisia kemikaaleja, sekä pyrolyysi eli kuivatislaus, jota käytetään bioöljyn tuotannossa. Lisäksi Valmetin asiantuntemusta hyödynnetään biomassan esihydrolyysissä, joka on esimerkiksi bioetanolin tuotannon ensimmäinen vaihe.