Palvelut

Palvelujen tarjoamisesta vastaavat maailmanlaajuisesti Valmetin 70 palvelukeskusta ja noin 5 000 palveluiden ammattilaista. Maailman noin 3 800 sellu- ja paperitehtaasta yli puolet ostaa vuosittain palveluita Valmetilta. Palvelut-liiketoimintalinjan asiakkaat ovat pääasiassa sellu-, paperi- ja energia-aloilla toimivia yhtiöitä. Palvelut-liiketoimintalinjan tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat EMEA ja Pohjois-Amerikka. 

Palveluilla on tärkeä asema edistettäessä sellu-, paperi- ja energiantuotantoyhtiöiden toiminnan luotettavuutta, kustannustehokkuutta, kapasiteettia ja laatua. Palveluihin sisältyy myös ratkaisuja energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseen, päästöjen vähentämiseen sekä toiminnan turvallisuuden ja luotettavuuden edistämiseen.

Valmet on lisännyt kahden viime vuosikymmenen aikana palveluliiketoiminnan painotusta. Viime vuosina Valmetin asiakkaat ovat yhä enemmän keskittyneet ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaneet palveluja ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Palvelujen kysyntä on kasvanut Valmetin palvelemilla teollisuudenaloilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ja erityisesti Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa palveluja ja ratkaisuja sellu-, paperi- ja energiantuotantoaloille sekä tietyille muille prosessiteollisuudenaloille. Tarjottavia palveluja ja ratkaisuja ovat muun muassa vara-, kulutus- ja vaihto-osat ja -laitteet, paperikonekudokset, suodatinkankaat, paperikoneiden telapalvelut, laitosparannukset, uudistukset ja tekniset muutokset ja asiantuntijapalvelut laitosten tehokkuuden ja toiminnan parantamiseksi sekä laitosten kunnossapidon ulkoistaminen.