Liiketoiminnat

Vuonna 2020.

Valmetin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoimintalinjaan ja viiteen maantieteelliseen alueeseen. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja energia, Paperit ja Automaatio. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Kiina ja Aasian ja Tyynenmeren alue. Alueet vastaavat myynnistä, asiakkaiden tarpeet täyttävien palvelujen tarjoamisesta ja projektitoimitusten tukemisesta omalla alueellaan.

Valmet on vakiintunut markkinajohtaja ja sillä on vankka markkina-asema kaikissa liiketoiminnoissaan.

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa joustavia, käyttötarkoitukseen sopivia palveluja, jotka parantavat suorituskykyä ja luotettavuutta. Tarjoomamme parantaa asiakkaidemme tuotantoprosessien ympäristöja kustannustehokkuutta sekä varmistaa niiden turvallisuuden ja toimintavarmuuden.

Automaatio-liiketoimintalinja toimittaa automaatioratkaisuja, joihin kuuluvat kuuluvat niin yksittäiset mittaukset kuin tehdaslaajuiset prosessiautomaatiojärjestelmät. Ne on suunniteltu maksimoimaan asiakkaiden liiketoimintojen kannattavuutta ja vastuullisuutta tehostamalla raaka-aineiden kestävää käyttöä sekä parantamalla tuotannon suorituskykyä, energiatehokkuutta ja kustannustehokkuutta.

Sellu ja energia -liiketoimintalinja tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen ja päästöjen hallintaan. Teknologiamme maksimoivat uusiutuvien raaka-aineiden arvon, tehostavat tuotantoa ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa kokonaisia tuotantolinjoja, koneuusintoja ja prosessikomponentteja kartongin, pehmopaperin ja paperin valmistukseen. Teknologiamme edistävät prosessi- ja ympäristötehokkuutta, mahdollistavat joustavat tuotannon muutokset ja ovat luotettavia sekä turvallisia. Ratkaisumme ovat mahdollisimman pitkälle modularisoituja ja standardoituja sekä helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita.