Liiketoiminnat

Employees April 2022

Valmetin illustratiiviset 2021 luvut Neleksen Valmetiin sulautumisen jälkeen.

Valmetin liiketoiminta on jaettu viiteen liiketoimintalinjaan ja viiteen maantieteelliseen alueeseen. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja energia, Paperit, Automaatiojärjestelmät ja Virtauksensäätö. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Kiina ja Aasian ja Tyynenmeren alue. Alueet vastaavat myynnistä, asiakkaiden tarpeet täyttävien palvelujen tarjoamisesta ja projektitoimitusten tukemisesta omalla alueellaan.

Valmet on vakiintunut markkinajohtaja ja sillä on vankka markkina-asema kaikissa liiketoiminnoissaan.

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa asiakkaille joustavia, käyttötarkoitukseen sopivia palveluja, jotka parantavat prosessin suorituskykyä ja luotettavuutta koko elinkaaren ajan. Tarjoomamme parantaa asiakkaidemme tuotantoprosessien ympäristö- ja kustannustehokkuutta sekä varmistaa niiden turvallisuuden ja toimintavarmuuden.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja toimittaa automaatioratkaisuja, joihin kuuluvat niin yksittäiset mittaukset kuin tehdaslaajuiset prosessiautomaatiojärjestelmät. Ne on suunniteltu maksimoimaan asiakkaiden liiketoimintojen kannattavuutta ja vastuullisuutta tehostamalla raaka-aineiden kestävää käyttöä sekä parantamalla tuotannon suorituskykyä, laadunhallintaa, energiatehokkuutta ja kustannustehokkuutta.

Sellu ja energia -liiketoimintalinja tarjoaa teknologiaratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen ja päästöjen hallintaan. Teknologiamme maksimoivat uusiutuvien raaka-aineiden arvon, tehostavat tuotantoa ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa kokonaisia tuotantolinjoja, koneuusintoja ja prosessikomponentteja kartongin, pehmopaperin ja paperin valmistukseen. Teknologiamme edistävät prosessi- ja ympäristötehokkuutta, mahdollistavat joustavat tuotannon muutokset ja ovat luotettavia sekä turvallisia. Ratkaisumme ovat pitkälle modularisoituja ja standardoituja, mikä tekee niistä helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita.

Virtauksensäätö-liiketoimintalinja toimittaa kriittisiä virtauksensäätöratkaisuja ja -palveluja jatkuvasti kehittyvien prosessiteollisuuksien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme parantamaan prosessiensa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat.