Liiketoiminnat

Vuonna 2018.

Valmetin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoimintalinjaan ja viiteen maantieteelliseen alueeseen. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja energia, Paperit ja Automaatio. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Kiina ja Aasian ja Tyynenmeren alue. Alueet vastaavat myynnistä, asiakkaiden tarpeet täyttävien palvelujen tarjoamisesta ja projektitoimitusten tukemisesta omalla alueellaan.

Valmet on vakiintunut markkinajohtaja ja sillä on vankka markkina-asema kaikissa liiketoiminnoissaan.

Palvelut-liiketoimintalinjaan kuuluvat mm. tehdasparannukset, tela- ja verstaspalvelut, osat ja kudokset sekä elinkaaripalvelut. Valmetin asiakkaina on yli 2 000 sellu-ja paperitehdasta maailmanlaajuisesti. Maailmalla toiminnassa olevasta noin 3 800 sellu-ja paperitehtaasta yli puolet ostaa vuosittain palveluita Valmetilta.

Automaatio-liiketoimintalinja toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Päätuotteet ovat automaatiojärjestelmät, laatusäätöjärjestelmät, analysaattorit ja mittalaitteet, kamerajärjestelmät sekä toiminto- ja palveluratkaisut. Automaatioliiketoiminnan pääasiakasryhmät ovat massa- ja paperiteollisuus, muu prosessiteollisuus, energiantuotanto, meriteollisuus sekä öljy- ja kaasuteollisuus.

Sellu ja energia -liiketoimintalinja tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen. Selluprojektit ulottuvat laitetoimituksista tehdaslinjojen kokonaistoimituksiin. Energiaratkaisuihin kuuluvat muun muassa biomassaa hyödyntävien energiantuotantokattiloiden kokonaistoimitukset ja uudistukset. Lisäksi Valmet kehittää jatkuvasti uusia biomassan hyödyntämistä edistäviä teknologioita.

Paperit-liiketoimintalinja toimittaa kartonki-, pehmopaperi-ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Kartonkia, pehmopaperia ja paperia käytetään lukuisissa lopputuotteissa, kuten pakkauksissa, nenäliinoissa, WC-paperissa ja käsipyyhkeissä, sekä kirjoitus-ja painopapereissa.