Se tunne kun

Pyrimme aina löytämään parempia toimintatapoja. Hyvien tulosten aikaansaaminen on päätavoitteemme. Tuemme ja vahvistamme tätä ajattelutapaa aktiivisesti, sekä globaalisti että paikallisesti.

Vikström

 ...tiimityö paranee koko ajan

”Pulsen käyttöönotto tuotekehityksessä on auttanut meitä toimimaan entistä paremmin tiiminä selkeitä tavoitteita kohden. Se on myös resurssien tehokkaamman käytön ansiosta lyhentänyt läpimenoaikoja ja saamme näin markkinoille enemmän uusia tuotteita. Pulsen avulla voimme helposti ja jatkuvasti kehittää toimintatapojamme, koska hallinnollinen työ sujuu paljon nopeammin ja vähemmällä vaivalla kuin ennen.” - Tomas Vikström, Sundsvall, Ruotsi

Parhaiden käytäntöjen jakaminen on yksinkertainen ja tehokas tapa parantaa työskentelytapoja. Hyvä esimerkki tästä löytyy Sellu ja Energia -tiimistämme, jossa otettiin Pulse-menetelmä käyttöön koko liiketoimintalinjassa. Pulse on Lean-periaatteiden mukainen järjestelmä ja työtapojen kokonaisuus, jolla pyritään lyhentämään läpimenoaikoja ja tehostamaan kehitys- ja toimitusprosesseja. Menetelmä parantaa erityisesti viestintää, koordinointia, tiedon jakamista, nopeaa päätöksentekoa sekä tiimien välistä vuorovaikutusta. Työkaluina käytetään tiedon visualisointia Pulse-tauluilla sekä säännöllisiä, lyhyitä tapaamisia. Menetelmä todettiin niin tehokkaaksi, että Pulse-huoneita on perustettu myös muihin Valmetin toimipaikkoihin levittämään menetelmän hyötyjä.

Teemana terveys, turvallisuus ja ympäristö

Puhuttaessa jokapäiväisestä kehittymisestä ei voi olla mainitsematta Valmetin sitoutumista terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioihin (HSE). Tämän sitoutumisen pitää olla sisäistettynä jokaisella Valmetin työntekijällä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme: nolla työtapaturmaa. Etenemme päättäväisesti tavoitettamme kohti jatkuvien parannustoimiemme ansiosta, ja kehitys näkyy myös tapaturmien määrän (TRIF) vähenemisenä 2 prosentilla vuonna 2019.

Tapaturmataajuus *TRIF perustuu kuolemantapauksiin, poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin ja lääketieteelliseen hoitoon ja rajoitettuun työntekoon johtaneisiin tapahtumiin (pois lukien ensiaputapaukset).

Meillä kaikilla on annettavaa HSE-asioihin aktiivisen osallistumisen, avoimen vuoropuhelun ja näkyvän johtajuuden kautta. Olemme ylpeitä edistyksestämme poissaoloihin johtavien tapaturmien (LTI) vähentämisen suhteen, mutta ainoa numero, jonka haluamme tulevaisuudessa nähdä, on nolla.

Jotta HSE-asiat pysyvät mielessä, ne täytyy pitää myös näkyvissä. HSE-toimintatapaa tuetaan säännöllisillä koulutuksilla ja viestinnällä. Terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, kaikkialla maailmassa. Ihmiset ovat arvokkain voimavaramme, joten kannustamme kaikkia aktiivisuuteen ja ilmoittamaan vaarallisista olosuhteista tai työtavoista. Yhteistyö HSE-asioiden eteen varmistaa, että voimme palata joka päivä kotiin terveinä ja hyvinvoivina.

 Aamujumppa Araucarissa

Aamujumppa Araucáriassa, Brasiliassa

ARVOMME

     ASIAKKAAT
Parannamme asiakkaidemme suorityskykyä
     
  UUDISTUMINEN
Edistämme tuoreita ajatuksia ja luomme tulevaisuutta
     
  ERINOMAINEN TOIMINTA
Parannamme suoritustamme joka päivä saavuttaaksemme

 

 

     
  IHMISET
Teemme tuloksia yhdessä