Painopisteet

Edistykselliset ja kilpailukykyiset teknologiat

Valmetin tutkimus- ja tuotekehitystyössä keskitytään tällä hetkellä kustannustehokkaisiin, modulaarisiin ja vakioituihin ratkaisuihin, joilla on oikea teknologinen perusta ja jotka parantavat esimerkiksi energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta ja alentavat asiakkaiden investointikustannuksia. Erinomainen esimerkki tästä on keskikokoisten koneiden markkinoille tarkoitettu modulaarinen OptiConcept M paperi- ja kartonkikone.

Edistykselliset ja kilpailukykyiset palvelut

Palveluilla on tärkeä asema edistettäessä sellu-, paperi- ja energiantuotantoyhtiöiden toiminnan luotettavuutta, kustannustehokkuutta, kapasiteettia ja laatua. Palveluihin sisältyy myös ratkaisuja energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseen, päästöjen vähentämiseen sekä toiminnan turvallisuuden ja luotettavuuden edistämiseen.

Raaka-aine-,  vesi- ja energiatehokkuus

Valmet kehittää jatkuvasti uusia teknisiä ratkaisuja sekä palvelu- ja kunnossapitotuotteita parantaakseen asiakkaidensa nykyisten tuotantolinjojen tehokkuutta ja kilpailukykyä niiden koko elinkaaren ajan.

Uusien tuotantolinjojen ja energiakattiloiden suunnittelussa tehokkuus on avainasioita. 

Biomassan muunnosteknologiat

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan tuotekehityksessä on keskitytty suurten ja keskisuurten sellutehtaiden kustannustehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin sekä kasvualueisiin, kuten liukosellun tuotantoon. Kattilateknologiassa tavoitellaan ympäristövaikutuksien vähentämistä, tehokkuuden parantamista, kustannusten alentamista ja polttoainevalikoiman laajentamista.

Biomassan muunnosteknologioissa Valmetin tutkimus- ja tuotekehitystyön painopistealue on biomassan käyttö energiantuotannossa ja lopputuotteiden raaka-aineena. Tavoitteena on luoda asiakkaille uusia tulonlähteitä ja mahdollistaa ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen luominen.

Kolmen viime vuoden aikana Valmet on tuonut markkinoille useita uusia teknologioita, kuten ligniinin erottamiseen tarkoitetun LignoBoostin, bioöljyn tuotannossa käytettävän pyrolyysiratkaisun sekä kiinteän biomassan ja jätteen kaasutuksen. Kaikkia näitä teknologioita ollaan osoittamassa toimiviksi asiakkaiden täysimittaisissa teollisuus- tai koelaitoksissa. Lisäksi Valmet on kyennyt soveltamaan nykyistä teknologiaansa toisen sukupolven etanolin valmistuksessa.