Valmet hankki 14,9 prosentin omistusosuuden Neleksestä

Valmet sopi 17.6.2020 ostavansa 22 374 869 osaketta Neles Oyj:stä Solidium Oy:ltä. Tämä vastaa 14,88 % Neleksen kaikista osakkeista ja äänistä. Valmetin ja Solidiumin välinen kauppa tapahtui 1. heinäkuuta 2020. Sovittu ostohinta oli 8,00 euroa osakkeelta, joka vastaa 179 miljoonan euron kokonaiskauppahintaa allekirjoitushetkellä. Hinnasta 100 % maksettiin käteisellä.

Neles Oyj luotiin Metson osittaisjakautumisessa, jossa Metson Flow Control -liiketoiminnasta muodostui itsenäinen Neles Oyj jatkamaan Metson listausta Nasdaq Helsingissä. Osittaisjakautuminen tapahtui 30. kesäkuuta 2020.

 

Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jonka liiketoiminnasta suuri osa on toistuvaa, ja jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Yhtiö on osoittanut pystyvänsä hyvään kasvuun, ja sillä on edellytyksiä kasvaa edelleen. Olemme tänään sopineet hankkivamme vähemmistöosuuden Neleksestä, ja tavoitteenamme on kasvattaa omistusta, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä. Osakkeiden hankinnan strategisia perusteita tukee myös se, että Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja ne hyötyvät samoista megatrendeistä.

Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja, 17.6.2020

Neles lyhyesti:

 

Neles on globaalisti johtava venttiili-, venttiiliautomaatio- ja palveluyhtiö jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Noin 70 % Neleksen liikevaihdosta tulee luonteeltaan toistuvasta liiketoiminnasta. Neleksen liiketoiminta kattaa useita prosessiteollisuuden aloja ja maantieteellisiä alueita, ja 26 % yhtiön liikevaihdosta tulee sellu- ja paperiteollisuudesta. Vuodesta 2011 lähtien Neleksen saadut tilaukset ovat kasvaneet noin 5 % vuosittain, ja kannattavuus on parantunut.

 

Lukujen lähde: Neles CMD 2020

 

Lisätietoja:

Valmet Oyj:n Lehdistötiedote 1.7.2020
Valmet Oyj:n Pörssitiedote 17.6.2020
Audiocast koskien Neles-osuuden ostoa 17.6.2020 (englanniksi)
Neles Virtual Capital Markets Day 2020 – Esitysmateriaalit (englanniksi)

 

 

Päivitetty; 05.08.2020