Vastuullinen sijoitus

Uskomme, että kestävä kehitys luo arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä ja auttaa meitä paremmin hyödyntämään mahdollisuuksia ja hallitsemaan riskejä, joita taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset megatrendit nostavat.

Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Valmetin liiketoimintaan ja markkinaympäristöön kohdistuu erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia johtuen yhtiön laajasta ja globaalista operatiivisesta toiminnasta sekä teknologian ja teollisuuden monimuotoisuudesta. Valmetilla on systemaattinen menetelmä yhtiön kestävän kehityksen riskien ja mahdollisuuksien todennäköisyyden ja vaikutusten säännölliseen arviointiin. Aiheita ovat ilmastonmuutos, työterveys ja turvallisuus, ympäristöasiat, ihmisoikeudet, työelämän perusoikeudet ja eettisen liiketoiminnan periaatteet Valmetin omissa toiminnoissa sekä hankintaketjussa. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinta sisältyy Valmetin monialaiseen, konserninlaajuiseen riskienhallintaprosessiin.

Viimeisten vuosien aikana asiakkaidemme kiinnostus on kasvanut mm. energiankulutuksen, kemikaalisäästöjen, operaatioiden tehokuuden ja välineiden saatavuuden optimointia kohtaan. Ympäristötehokkaiden prosessien ja lopputuotteiden kysynnän kasvaessa yhtiöiden kyky vastata näihin tarpeisiin voi muuttua kilpailueduksi. Ilmastonmuutos on vaikuttanut strategiaamme korkeimmalla mahdollisella tasolla, eli osana missiotamme muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Valmet parantaa jatkuvasti oman tuotantonsa energiatehokkuutta – tavoitteena on vähentää energiankulutusta vertailuvuosien 2005-2009 keskiarvosta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Lue lisää kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista.

Kestävän kehityksen raportointi

Sustainability logos 2020

 

Valmetin kestävän kehityksen raportointi on Global Reporting Initiativen GRI Standardien "Core" -laajuuden mukaista.

Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle yritysvastuun luokittelijalle, mikä helpottaa sidosryhmiä Valmetin kestävän kehityksen saavutuksien arvioinnissa.

Vuonna 2019 Valmet hyväksyttiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) kuudetta vuotta peräkkäin. DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valmet listattiin jälleen sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World että DJSI Europe.

Valmet raportoi myös CDP:lle ja sai A-luokituksen CDP:n ilmasto-ohjelmassa vuonna 2019.

Valmet sai Bronze Class palkinnon RobecoSAMin vuosittaisessa Kestävän kehityksen vuosikirja 2020 analyysissa. 

Valmet on valittu Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe indeksiin vuodesta 2017 lähtien. Indeksissä on mukana 200 eurooppalaista pörssiyhtiötä, jotka ovat suoriutuneet parhaiten vastuullisuustyössään. 

Lue lisää Valmetin kestävän kehityksen raportoinnista.

Toimintaperiaatteet ja keskeiset prosessit

Valmetin arvot, toimintaohje (Code of Conduct) ja muut keskeiset toimintamallit muodostavat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle. Tavoitteenamme on globaalisti johdonmukainen ja läpinäkyvä hallintatapa, jotta kaikki sidosryhmät pystyvät luotettavasti arvioimaan yhtiön kestävän kehityksen toimintaa ja edistystä.

Valmetin kestävää toimintaa tukevat toimintaperiaatteet:

Lue lisää Valmetin toimintaperiaatteista.

Sustainability360º-ohjelma

Valmetin kestävän kehityksen ohjelma, Sustainability360º, käsittelee vastuullisuutta laajasti koko toimintamme osalta. Ohjelma keskittyy viiteen painopistealueeseen: kestävä hankintaketju; työterveys, -turvallisuus ja ympäristö (HSE); ihmiset ja suorituskyky; vastuulliset ratkaisut ja yrityskansalaisuus. Valmet on määritellyt uudet toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2021. Toimintasuunnitelmat sisältävät yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet kullekin kestävän kehityksen painospistealueelle.

Lue lisää Sustainability 360º-ohjelmasta.

Päivitetty; 12.08.2020