Julkistetut tilaukset vuonna 2015

 Lista ei sisällä aiesopimuksia. 

Pvm (ja neljännes, johon kirjattu) Kuvaus Liiketoimintalinja Maa Tilauksen arvo
4.12.
(Q4/2015)
Automaatio biokattilalaitokseen Automaatio Suomi Ei julkistettu
2.12.
(Q4/2015)
Avainteknologia sellutehtaan laajennusprojektiin Sellu ja energia Ruotsi Ei julkistettu
9.11.
(Q3/2015)
Puristinuusinta Paperit Japani Ei julkistettu
29.10.
(Q4/2015)
Sellukeittämö Sellu ja energia Thaimaa Ei julkistettu
14.10.
(Q3/2015)
Jatkuvatoiminen kuitumassan analysaattori Automaatio Yhdysvallat Ei julkistettu
7.10.
(Q3/2015)
Kiintoainemittaus- ja optimointisäätösovellus Automaatio Suomi Ei julkistettu
2.10.
(Q2/2015)
Uusi sellunkeittojärjestelmä Sellu ja energia Yhdysvallat Ei julkistettu
24.9.
(Q2/2015)
Kaukolämpöverkon optimointi ja tuotannonsuunnittelujärjestelmä Automaatio Suomi Ei julkistettu
15.9.
(Q3/2015)
Kahden pehmopaperikoneen uusintatilaus Paperit Kiina Ei julkistettu
14.9.
(Q2/2015)
Pehmopaperin tuotantolinja Paperit Portugali Ei julkistettu
8.9.
(Q2/2015)
Automaatio LNG-käyttöiselle matkustaja-autolautalle Automaatio Suomi Ei julkistettu
7.9. Monivuotinen kulutusosa- ja telahuoltosopimus Palvelut Ruotsi Ei julkistettu
3.9.
(Q3/2015)
Pehmopaperin tuotantolinja Paperit Yhdysvallat Ei julkistettu
2.9.
(Q3/2015)
Voimalaitoksen automaatio Automaatio Suomi Ei julkistettu (automaatiojärjestelmien toimitussopimusten arvo vaihtelee yleensä alle 1 miljoonan euron ja 3 miljoonan euron välillä)
27.8.
(Q3/2015)
Savukaasujen rikinpoisto- ja typenpoistojärjestelmä Sellu ja energia Puola Noin 40 miljoonaa euroa

24.8.
(Q2/2015)

Analysaattoreita ja laadunhallintajärjestelmä Automaatio Suomi Ei julkistettu (automaatiojärjestelmien toimitussopimusten arvo vaihtelee yleensä alle 1 miljoonan euron ja 3 miljoonan euron välillä)

21.8.
(Q3/2015)

OptiConcept M -paperinvalmistuslinja Paperit Kiina Ei julkistettu (tämän tyyppisen tilauksen arvo on tavallisesti noin 40-50 miljoonaa euroa)

20.8.
(Q2/2015)

Pehmopaperikoneen uusinta Paperit Saksa Ei julkistettu

18.8.
(Q3/2015)

Päälaitteistot sellutehdasprojektiin Sellu ja energia Kiina  Noin 110 miljoonaa euroa

 7.7.
(Q2/2015)

 Valkolipeän käsittelyjärjestelmä  Sellu ja energia  Ruotsi  Ei julkistettu

 6.7.
(Q2/2015)

Pituusleikkausteknologiaa paperikoneelle lajinvaihtouusintaa varten  Paperit  Alankomaat Ei julkistettu

 30.6.
(Q1/2015)

 OptiConcept M -hienopaperilinja  Paperit  Indonesia Ei julkistettu

 29.6.
(Q2/2015)

 Kaksi uutta automaatioteknologian tilausta  Automaatio Suomi  Ei julkistettu (automaatiojärjestelmien toimitussopimusten arvo vaihtelee yleensä alle 1 miljoonan euron ja 3 miljoonan euron välillä)

 24.6.
(Q2/2015)

 Automaatiota uuteen jätteenpolttolaitokseen  Automaatio  Britannia  Ei julkistettu (automaatiojärjestelmien toimitussopimusten arvo vaihtelee yleensä alle 1 miljoonan euron ja 3 miljoonan euron välillä)

 23.6.
(Q2/2015)

 Kaksi energiantalteenottojärjestelmää  Paperit Italia ja Puola  Ei julkistettu

 16.6.
(Q2/2015)

 Haihdutuslaitoksen uudistus  Sellu ja energia  Ruotsi  Ei julkistettu (Tämäntyyppisen ja -laajuisen projektin arvo on yleensä noin 10 miljoonaa euroa)

9.6.
(Q2/2015) 

Automaation ja etäkäytön uudistus  Automaatio  Suomi  Ei julkistettu
22.4.
Q2/2015)
Avainteknologiaa biotuotetehtaalle  Sellu ja energia Suomi Noin 125-150 miljoonaa euroa
 20.4.
(Q2/2015)
Avainteknologiaa paperikoneen lajinvaihtouudistukseen  Paperit  Suomi Valmetin toimitus on osa asiakkaan kokonaisuudessaan 70 miljoonan euron laitehankintoja.
 30.3.
(Q1/2015)
 Pehmopaperikoneen uudistus  Paperit  Turkki  Ei julkistettu
 11.3.
(Q1/2015)
Biomassaa käyttävä kattilalaitos  Sellu ja energia  Suomi Investoinnin kokonaisarvo noin 45 miljoonaa euroa, josta Valmetin toimituksen arvo on hieman yli puolet.
 3.3.
(Q1/2015)
Havupuusellulinjan uusintatilaus  Sellu ja energia  Ruotsi  Ei julkistettu
 2.3.
(Q1/2015)
Ulkopakkauskartonkia valmistava OptiConcept M -tuotantolinja  Paperit  Taiwan  Ei julkistettu
 17.2.
(Q1/2015)
Laitteisto revinnäissellun muunnosprojektiin  Sellu ja energia  USA  Ei julkistettu
 4.2.
(Q4/2014)
Savukaasujen puhdistus- ja lauhdutuslaitos  Sellu ja energia  Suomi  Noin 8 miljoonaa euroa
 23.1.
(Q4/2014)
Kartonkikoneen avainteknologiat  Paperit  Kiina  Ei julkistettu