Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018-2020

Valmet Oyj:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän Valmetin avainhenkilöille. Järjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Valmetin hallitus päätti järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Kannustinjärjestelmään kuului yhteensä noin 130 henkilöä (sisältäen johtoryhmän jäsenet, avainhenkilöitä ja johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä).

 

Ansaintajakso

2018

2019

2020

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut – ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut – ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut – ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu

Mahdollinen palkkion maksu

Maksettiin osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2019

Maksettiin osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2020

Maksettiin osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021

Osakkeiden määrä yhteensä

350 029

272 762

149 386

Valmetin hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 osakeomistusta koskevan suosituksen Valmetin johtoryhmän jäsenille. Kaikkien Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

 

 

Päivitetty; 06.05.2021