Metso voitti patenttiloukkausta koskevan oikeudenkäynnin Yhdysvalloissa

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.12.2011 klo 16.00

Metso on voittanut Yhdysvalloissa patenttiloukkausta koskevan oikeudenkäynnin,
jossa vastapuolena oli Terex Corporation, sen tytäryhtiö ja kaksi jakelijaa.
Newyorkilainen tuomioistuin vahvisti 9.12.2011 valamiehistön 6.12.2010 tekemän
päätöksen, jonka mukaan vastaajat ovat tahallaan loukanneet Metson liikuteltavia
murskaus- ja seulontalaitteita koskevia patenttioikeuksia (kts. Metson
pörssitiedote 7.12.2010). Tuomioistuin määräsi vastaajat maksamaan 31,6
miljoonan Yhdysvaltain dollarin vahingonkorvaukset. Korvaus kaksinkertaistettiin
alkuperäisestä teon tahallisuudesta johtuen ja käsittää korvauksen
patenttiloukkaukseen liittyvien laitteiden myynnistä maaliskuun 2000 ja lokakuun
2007 väliseltä ajalta. Lokakuun 2007 jälkeen tapahtuneista myynneistä vastaajat
määrättiin maksamaan lisäkorvauksia, jotka lasketaan myöhemmin ja myös
kaksinkertaistetaan. Metson saamaan lopulliseen korvaukseen lisätään myös korot.

Tuomioistuin kielsi heinäkuussa 2011 vastaajia markkinoimasta Metson patentteja
loukkaavia liikuteltavia seulontalaitteita.

Mikäli päätöksestä valitetaan, asian käsittely jatkuu valitustuomioistuimessa.
Metso kirjaa vahingonkorvauksen tilinpäätökseensä vasta sitten kun
oikeuskäsittely on lopullisesti ohi.

Metso suojaa tulevaisuudessakin aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan eri
puolilla maailmaa pyrkien samalla edistämään reilua kilpailua.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja antaa:

Erica Aminoff, lakiasiainjohtaja, Kaivos- ja maarakennus, Metso, puh.
020 484 3246


Metso OyjHarri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com