Kaivos ja maarakennus -segmentin uudet vertailuluvut sisältäen Kierrätys-liiketoiminnan

Metso Oyj:n pörssitiedote 11.12.2012 klo 9:30 paikallista aikaa

Metso ilmoitti 25.10.2012 saattaneensa loppuun Kierrätys-liiketoimintaansa
koskevan strategisten vaihtoehtojen selvityksen ja Kierrätys päätettiin liittää
Kaivos ja maarakennus- segmenttiin 1.12.2012 lähtien.


Metson raportointisegmenttien neljännestiedot vuosilta 2011 ja 2012, mukaan
lukien Kaivos ja maarakennuksen uuden rakenteen mukaiset luvut, on esitetty alla
olevissa taulukoissa. Kattavammat tiedot vuodesta 2007 lähtien löytyvät
tiedotteen liitteestä ja Metson verkkosivuilta.

 VUOSINELJÄNNESTIEDOT 2011 LIIKEVAIHTO

 Milj. e                 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus             592    711    736     928

 Automaatio                   165    176    185     244

 Massa, paperi ja voimantuotanto        635    631    593     844

 Valmet Automotive                68    66    71     76

 Konsernihallinto ja muut             -     -     -      -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä        68    66    71     76

 Raportointisegmenttien välinen laskutus    -16   -17   -24    -18
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä               1 444  1 567  1 561   2 074
-------------------------------------------------------------------------------


 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

 Milj. e                 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus            56,4   69,4   78,5   120,1

 Automaatio                  22,4   17,2   27,9    36,4

 Massa, paperi ja voimantuotanto       54,3   61,5   54,6    48,4

 Valmet Automotive               2,7   2,8   1,5    5,0

 Konsernihallinto ja muut          -12,2  -11,1   0,5    -7,8

 Konsernihallinto ja muut yhteensä      -9,5   -8,3   2,0    -2,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä               123,6  139,8  163,0   202,1
-------------------------------------------------------------------------------


 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA
 LIIKEVAIHDOSTA

 %                    1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus             9,5   9,8   10,7    12,9

 Automaatio                  13,6   9,8   15,1    14,9

 Massa, paperi ja voimantuotanto        8,6   9,7   9,2    5,7

 Valmet Automotive               4,0   4,2   2,1    6,6

 Konsernihallinto ja muut           n/a   n/a   n/a    n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä       n/a   n/a   n/a    n/a
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                8,6   8,9   10,4    9,7
-------------------------------------------------------------------------------


 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

 Milj. e                 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus            53,4   66,5   75,7   117,4

 Automaatio                  21,4   16,2   26,6    35,5

 Massa, paperi ja voimantuotanto       48,8   53,4   46,5    40,5

 Valmet Automotive               2,4   -3,7   0,9    3,8

 Konsernihallinto ja muut          -13,1  -11,4   -0,3    -8,7

 Konsernihallinto ja muut yhteensä      -10,7  -15,1   0,6    -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä               112,9  121,0  149,4   188,5
-------------------------------------------------------------------------------


 LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

 %                    1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus             9,0   9,4   10,3    12,7

 Automaatio                  13,0   9,2   14,4    14,5

 Massa, paperi ja voimantuotanto        7,7   8,5   7,8    4,8

 Valmet Automotive               3,5   -5,6   1,3    5,0

 Konsernihallinto ja muut           n/a   n/a   n/a    n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä       n/a   n/a   n/a    n/a
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                7,8   7,7   9,6    9,1
-------------------------------------------------------------------------------


 SAADUT TILAUKSET

 Milj. e                 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus             914  1 263    886     651

 Automaatio                   220    225    180     197

 Massa, paperi ja voimantuotanto        666  1 353    794     412

 Valmet Automotive                68    66    71     76

 Konsernihallinto ja muut             -     -     -      -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä        68    66    71     76

 Raportointisegmenttien väliset saadut
 tilaukset                   -21   -24   -13    -23
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä               1 847  2 883  1 918   1 313
-------------------------------------------------------------------------------


 VUOSINELJÄNNESTIEDOT 2012 LIIKEVAIHTO

 Milj. e                     1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                 787    899    882

 Automaatio                      182    232    212

 Massa, paperi ja voimantuotanto            721    733    635

 Valmet Automotive                   77    51    45

 Konsernihallinto ja muut                -     -     -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä           77    51    45

 Raportointisegmenttien välinen laskutus       -12   -18   -20
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                   1 755  1 897  1 754
---------------------------------------------------------------------------
 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

 Milj. e                     1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                81,7  112,3  105,8

 Automaatio                     11,7   30,9   29,3

 Massa, paperi ja voimantuotanto           54,9   45,2   44,3

 Valmet Automotive                  4,1   -3,2   -1,6

 Konsernihallinto ja muut              -12,0   -7,8   -7,2

 Konsernihallinto ja muut yhteensä          -7,9  -11,0   -8,8
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                   140,4  177,4  170,6
---------------------------------------------------------------------------


 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

 %                        1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                10,4   12,5   12,0

 Automaatio                      6,4   13,3   13,8

 Massa, paperi ja voimantuotanto           7,6   6,2   7,0

 Valmet Automotive                  5,3   -6,3   -3,6

 Konsernihallinto ja muut               n/a   n/a   n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä          n/a   n/a   n/a
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                    8,0   9,4   9,7
--------------------------------------------------------------------------- LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

 Milj. e                     1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                79,1  109,7  102,3

 Automaatio                     10,6   29,8   28,1

 Massa, paperi ja voimantuotanto           47,7   37,9   37,0

 Valmet Automotive                  3,4   -4,0   -2,4

 Konsernihallinto ja muut              -12,6   -9,5   -8,1

 Konsernihallinto ja muut yhteensä          -9,2  -13,5  -10,5
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                   128,2  163,9  156,9
---------------------------------------------------------------------------


 LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

 %                        1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                10,1   12,2   11,6

 Automaatio                      5,8   12,8   13,3

 Massa, paperi ja voimantuotanto           6,6   5,2   5,8

 Valmet Automotive                  4,4   -7,8   -5,3

 Konsernihallinto ja muut               n/a   n/a   n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä          n/a   n/a   n/a
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                    7,3   8,6   8,9
--------------------------------------------------------------------------- SAADUT TILAUKSET

 Milj. e                     1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                964   891   787

 Automaatio                      224   225   190

 Massa, paperi ja voimantuotanto           677   586   504

 Valmet Automotive                   77    51    45

 Konsernihallinto ja muut                -     -     -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä           77    51    45

 Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset   -22   -18   -15
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                   1 920  1 735  1 511
---------------------------------------------------------------------------


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com  , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com