Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksesta

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.7.2013 klo 9:40  paikallista aikaa
Metso Oyj on 26.7.2013 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän
mukaisen Metso Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Cevian Capital II
Master Fund L.P. (Reg. # OG-17445) ja Cevian Capital Partners Ltd. (Reg. # C
45913) nimisiltä yhtiöiltä. Cevian Capital Partners Ltd. on Cevian Capital II
Master Fund L.P:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Cevian Capital II Master Fund L.P:n ja Cevian Capital Partners Ltd:n
hallinnoimien rahastojen omistusosuus ylitti 10 prosentin kynnyksen 26.7.2013.
Cevian Capitalilla oli tuolloin hallussaan  15 540 039 Metson osaketta, mikä
vastasi 10,34 % Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com