Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Alfa Laval Treasury International AB (publ):n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 14.12.2021 klo 10:00 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita koskevan liputusilmoituksen Alfa Laval AB (publ):lta koskien Alfa Laval Treasury International AB (publ):n osakeomistusta Neleksestä.

Alfa Laval Treasury International AB (publ):n omistus alitti 5 prosenttia 10.12.2021. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Alfa Laval Treasury International AB (publ):n osakkeet ja äänimäärät ilmoituksen mukaan:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % 0 % Alle 5 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 8,46 % 0 % 8,46 %

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
FI4000440664 Alle 5 % - Alle 5 % -
YHTEENSÄ A Alle 5 % Alle 5 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstö alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

%-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Alfa Laval AB (publ) 0 0 0
Alfa Laval Holding AB 0 0 0
Alfa Laval NV 0 0 0
Alfa Laval Corporate AB 0 0 0
Alfa Laval Treasury International AB (publ) Alle 5 % 0 Alle 5 %

Neles Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 950 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow