Valmetin yritysidentiteetti kiteyttää yhtiön strategian ja vision

Metso Oyj:n lehdistötiedote 1.10.2013 klo 12:45 paikallista aikaa

Metsosta irtautuva Valmet ottaa käyttöönsä uuden yritysilmeen. Uusi ilme otetaan täysmääräisesti käyttöön yhtiön aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa.

Valmetin yritystunnus - eteenpäin suuntaava vihreä nuolimerkki ja teräksenharmaa sana Valmet - viestivät asiakassuuntautuneesta ja vahvasta yrityksestä, jonka toiminta edistää kestävää kehitystä ja rakentaa tulevaisuutta.

Yhtiön tuleva nimi -Valmet Oyj - julkaistiin jo aiemmin tänä vuonna.

"Nimi on jo historiasta tunnettu ja sillä on erinomainen laatu- ja luotettavuusmielikuva. Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat yhtiön tunnettuuden ja mielikuvan rakentamiselle globaalisti," toteaa toimitusjohtaja* Pasi Laine.

Valmetin toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja viiteen maantieteelliseen alueeseen. Liiketoiminta-alueet ovat Palvelut, Sellu ja Energia sekä Paperit. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Kiina.

Valmetin asiakaslupaus on "Forward" - eteenpäin.

Yritysidentiteetissä kiteytyvät Valmetin toiminnan peruslähtökohdat, strategia ja tahtotila. Valmetin perustehtävänä on muuntaa ja jalostaa uusiutuvista materiaaleista kestäviä tuloksia. Yhtiön strategiana on toimittaa kilpailukykyisiä teknologioita ja palveluja sellu-, energia- ja paperiteollisuudelle. Strategian ydintä on myös yhtiön vahva sitoutuminen asiakkaiden menestyksen edistämiseen. Valmetin visiona onkin tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

"Asiakaslupauksemme 'Forward' heijastaa vahvaa sitoutumistamme asiakkaidemme menestyksen edistämiseen sekä tulevaisuuden ratkaisuihin. Valmet suuntaa eteenpäin, sen liiketoiminta edistää kestävää kehitystä ja olemme vahvasti mukana asiakkaidemme tuloksellisuuden parantamisessa.

Valmetin kilpailukyky pohjautuu johtavaan asemaan biopohjaisia raaka-aineita käyttävien teollisuudenalojen teknologia- ja palvelutoimittajana. Kattava palvelutarjoomamme, laaja palveluverkostomme ja suuri asennettu konekanta antavat vakaan pohjan kasvulle. Yhdessä sitoutuneen ja osaavan henkilöstömme kanssa olemme valmiit tekemään työtä Valmetin, sen omistajien ja asiakkaiden menestymiseksi, " kiteyttää Pasi Laine.

Valmetin yritysilmeen suunnitteli suomalainen mainostoimisto Briiffi yhteistyössä Valmetin johdon kanssa.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:
Anu Salonsaari-Posti, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, tuleva Valmet, puh. 050 453 4262

*jakautumisen jälkeen