Energiaa talteen ottava savukaasupesuri leikkaa lämmityskustannuksia Rovaniemellä

”Ensimmäisiltä kuukausilta saadut kokemukset lämmön talteenotosta savukaasuista ovat olleet positiivisia”, kertoo tuotantojohtaja Jukka Partanen Rovaniemen Energialta.

Kallisarvoinen energia ei enää karkaa harakoille Suosiolan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksella Rovaniemellä. Rovaniemen Energian omistama voimalaitos otti hiljattain käyttöön Valmetin toimittaman savukaasupesurin, joka ottaa savukaasuista lämmön talteen.

”Ensimmäisiltä kuukausilta saadut kokemukset lämmön talteenotosta savukaasuista ovat olleet positiivisia. Kaukolämmön tuotantoteho kasvoi koekäytön aikana jopa 22 megawattia, rikkipäästöt laskivat 95 prosenttia ja hiukkaspäästöt 75 prosenttia”, kertoo tuotantojohtaja Jukka Partanen Rovaniemen Energialta. ”Pesurin teho riippuu luonnollisesti savukaasuvirrasta ja savukaasun kosteudesta kattilassa sekä polttoaineen kosteuspitoisuudesta. Pesuri on lisännyt kokonaiskaukolämpötuotantoamme jopa 20 prosenttia.”

Partasen mukaan Valmet valittiin toimittajaksi hyvämaineisena, tunnettuna ja luotettavana teknologiatoimittajana. ”Valmet tarjosi parhaan vaihtoehdon niin teknisesti kuin taloudellisesti. Olemme laskeneet säästävämme pesurin ansiosta vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa polttoainekustannuksissa riippuen säätilasta ja kattilakuormasta.

Rovaniemen Energian lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos otti hiljattain käyttöön savukaasupesurin, joka ottaa savukaasuista hukkalämmön talteen.

"Kaksivuotisen kehitysohjelman aikana voimalaitos lisäsi kaukolämmön tuotantotehoaan 62 megawatista 110 megawattiin. Tästä 22 megawattia on peräisin lämpöenergiasta, joka otetaan talteen savukaasujen 140-asteisesta vesihöyrystä Valmetin savukaasujen lauhdutusteknologialla.

Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Rovaniemen kaupungille ja sähköä valtakunnan verkkoon. Polttoaineinaan se käyttää puuhaketta ja turvetta sekä kevyttä polttoöljyä käynnistyksissä. Raskasta polttoöljyä käytetään erillisissä huippukuormakattiloissa korkean kulutuksen aikana. Yksi kehitysohjelman tavoitteista oli pienentää laitoksen riippuvuutta raskaasta polttoöljystä. Kokonaisinvestointi savukaasupesuriin ja lämmöntalteenottolaitteistoon maksoi noin 5,9 miljoonaa euroa.

Valmet toimitti voimalaitokselle savukaasupesurin, lauhteenkäsittelyjärjestelmän, lauhteenjäähdyttimen, laitosautomaation ja kaikkia niitä varten tarvittavan rakennuksen.

”Avaimet käteen -toimitus oli meille hyvä ja riskitön vaihtoehto. Projekti pysyi budjetissa ja aikataulussa, ja laatu vastasi odotuksiamme”, Partanen toteaa.