Prosessiautomaatio-järjestelmät lyhyesti

Valmet Oyj ja Metso Oyj ovat 15.1.2015 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Valmet ostaa Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan.

Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminta (PAS) on korkealuokkainen ja arvostettu automaatiotoimittaja sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle sekä muulle prosessiteollisuudelle. Sen liiketoiminta on tasaisesti toteutuvaa ja taloudellinen kannattavuus hyvällä tasolla. PAS on menestynyt liiketoiminnassaan kaikilla mittareilla katsottuna hyvin.

Tuotetarjooma

PAS keskittyy liiketoiminnassaan prosessiautomaatioon ja tiedonhallintajärjestelmiin sekä niihin liittyviin sovelluksiin ja palveluliiketoimintaan. Sen päätuotteet ovat ohjausjärjestelmät (DCS), laatusäätöjärjestelmät (QCS), profilointilaitteet, analysaattorit ja mittaukset, konenäköön perustuvat ratkaisut sekä prosessien suorituskykyä parantavat ratkaisut. Valmetin nykyisen tuote- ja palvelutarjooman ja prosessiautomaation yhdistäminen luo ainutlaatuisen tarjooman asiakkaille.

Asiakasteollisuudet

PAS-liiketoiminnan pääasiakasteollisuudet ovat samat kuin Valmetilla: sellu-, paperi- ja energiateollisuus. Lisäksi noin 20 prosenttia sen liikevaihdosta tulee muissa prosessiteollisuuksissa toimivilta asiakkailta, joita ovat esimerkiksi Borealis ja Akzo Nobel.

Kilpailukyky

PAS-liiketoiminnan markkina-asema on vahva ja sellu- ja paperiteollisuudessa se on johtava prosessiautomaation toimittaja. Sen kilpailijat vaihtelevat tuotealueittain. Liiketoiminnan kilpailukyky perustuu kattavaan automaatiotarjoomaan, asiakkaiden teknologian ja prosessien osaamiseen, kiinteään yhteistyöhön Valmetin kanssa sekä paikalliseen läsnäoloon lähellä asiakkaita.

PAS on alan johtava ja vakiintunut toimija, jonka asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja vahvalla pohjalla. Sillä on merkittävää omaa erikoisosaamista ja tietotaitoa, jota on mahdotonta kopioida ja kilpailijoiden tulo samoille markkinoille on vaikeaa.

Taloudellinen suoriutuminen

PAS-liiketoiminta on kannattavaa ja vakaata. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli noin 300 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 55 % tulee ns. projektiliiketoiminnasta ja loput 45 % palveluista. Suurin markkina-alue on EMEA (57 % liikevaihdosta). Muiden alueiden osuudet liikevaihdosta ovat Pohjois-Amerikka 19 %, Kiina 10 %, Aasian ja Tyynenmeren alue 8 % ja Etelä-Amerikka 5 %.

Henkilöstö ja maailmanlaajuinen läsnäolo

Liiketoiminnan palveluksessa on 31 maassa yhteensä noin 1600 henkilöä, ja heidät tunnetaan asiakkaiden menestyksen edistämiseen vahvasti sitoutuneina huippuosaajina. Puolet henkilöstöstä toimii eri puolilla maapalloa ja puolet Suomessa. Keskeisiä toimipaikkoja ovat Tampere, Kajaani, Atlanta ja Shanghai. YhteystiedotValmetin toimipisteet