Kunnossapidolla lisää tehokkuutta

Paperintekijät tavoittelevat toiminnoissaan mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja optimaalista tuotantotehokkuutta. Yksi menestystekijä on luotettava ja tehokas ennakoivan kunnossapidon kulttuuri.

Tehokkaiden kunnossapitoratkaisujen avulla paperi- tai kartonkitehdas pystyy saavuttamaan tavoitteensa ja selviytymään koneen tai toiminnan suorituskykyyn liittyvistä haasteista. ”Keskitymme kunkin tehtaan liiketoiminnan tavoitteisiin. Yhdessä voimme löytää ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita, vähentävät seisokkiaikoja ja parantavat ajettavuutta”, sanoo globaali tuotepäällikkö Ari Saari Valmetilta.

Huoltopalvelut auttavat paperintekijöitä suunnittelemaan ja optimoimaan kunnossapitotoimintojaan. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi telat ja varaosat, automaatio ja kenttäpalvelut, tutkimukset, prosessiparannukset, prosessien kehitykseen liittyvä yhteistyö, kunnossapidon johtaminen ja kunnossapidon ulkoistus.

Palveluratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin

”Kunnossapidon yhteistyökumppanina Valmet voi toimia neuvonantajana sivuroolissa tai huolehtia joistain tietyistä alueista, kuten jonkun koneenosan, esimerkiksi pituusleikkurin, kunnossapidosta”, selvittää Saari. ”Tai voimme vastata kunnossapidon johtamisesta ja kehittämisestä tai kantaa kokonaisvastuun kunnossapidosta.”

”Etenkin odottamattomat ratakatkot tai vikaantumiset edellyttävät pikaista toimintaa, sillä ne tulevat tehtaalle kalliiksi. Valmetin kattavan ratkaisutarjonnan ja laajan kokemuksen avulla ongelmat pyritään ratkaisemaan mahdollisimman lyhyillä seisokeilla”, hän lisää.

Räätälöityjä huoltosopimuksia

Astetta tehokkaammat kunnossapitoratkaisut rakentuvat räätälöityjen kunnossapitosopimusten pohjalle. Sopimukset sovitetaan kunkin tehtaan tarpeisiin; tavoitteena on maksimoida kunnossapidon ja tuotannon tehokkuus. ”Näissä tapauksissa Valmet toimii kuin lääkäri. Huolellisten tutkimusten jälkeen diagnosoimme suurimmat haasteet ja ehdotamme ongelmille hoitoa.”

Ennakoivan kunnossapidon ja ylläpidon ohjelmat lisäävät käyttövarmuutta

Paperikoneen kunnossapidon optimiratkaisussa melkein kaikki suunnitellaan etukäteen. Proaktiiviset ratkaisut vähentävät suunnittelemattomia seisokkeja ja katkoja ja siten parantavat käytettävyyttä. Kunnossapidon suunnittelu on tehokkainta, kun se tehdään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten Valmet on kehittänyt ennakoivan kunnossapidon suunnitelman, joka voidaan liittää tehtaan tietokonepohjaiseen kunnossapitojärjestelmään.

Uusilla ylläpito-ohjelmilla voidaan hallita tuotantolinjan kaikkia toimintoja tai valitussa konelinjan osassa. Ylläpito-ohjelmiin kuuluu tehtäviä ja havainnointia normaaleista ennakoivan kunnossapidon tarkastuksista aina prosessitukeen ja huoltopaketteihin. Ylläpito-ohjelman suurimmat edut tulevat tyypillisesti yksityiskohtaisista työohjeista sekä kunnossapito- ja tuotantohenkilöstön koulutuksesta.

Kunnossapidon ulkoistus parantaa kannattavuutta

Kunnossapitoon liittyvässä yhteistyössä kaikkein laajin palveluratkaisu kattaa tehtaan kunnossapidon täyden ulkoistuksen, eli Valmet ottaa kokonaisvastuun sellu- tai paperi/kartonkitehtaan kunnossapitotoiminnoista.

Ulkoistamalla kunnossapitonsa tehdas pystyy alentamaan kunnossapidosta johtuvien suunnittelemattomien seisokkien määrää ja alentamaan kunnossapitokustannuksia verrattuna teollisuuden keskiarvoon. Kaikki tämä tuo merkittäviä säästöjä.