Sosiaalisesti vastuullinen ja globaalisti yhdenmukainen toiminta

Valmet on aidosti globaali yhtiö, jolla on toimintaa yli 30 maassa. Toimimme yhteistyössä lukuisten sidosryhmien kanssa erittäin monikulttuurisessa toimintaympäristössä päivittäin. Vahvistuva läsnäolomme kehittyvillä markkinoilla korostaa vastuutamme paikallisyhteisöistä eri puolilla maailmaa.

Luomme molemminpuolisia etuja ja lisäarvoa

Pyrimme olemaan luotettava paikallinen kumppani ja luomaan molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita sidosryhmiemme kanssa. Maailmanlaajuinen toimintamme tarjoaa työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia useille sidosryhmille ja välillisesti lisää paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Vastuulliset ja kustannustehokkaat ratkaisumme ja palvelumme tuottavat lisäarvoa osakkeenomistajillemme ja tukevat globaaleja ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisäarvon jakautuminen vuonna 2020.

Globaalisti yhtenäiset toimintaperiaatteet

Tähtäämme siihen, että kaikki toimintamme toteutetaan sosiaalisesti vastuullisella ja globaalisti yhtenäisellä tavalla. Päivittäistä toimintaamme ohjaa Valmetin toimintaohje ja sitä tukevat politiikat, jotka muodostavat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle. Ne määrittelevät suhtautumisemme ihmisoikeuksiin, työelämän käytäntöihin, ympäristöasioihin, lakien ja määräysten noudattamiseen, tasapuoliseen kilpailuun, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä eettisiin standardeihin läpi koko arvoketjun.

Lisäksi noudatamme OECD:n monikansallisille yhtiöille laatimia ohjeita ja Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän perusoikeuksia sekä edistämme niihin sisältyvien periaatteiden toteutumista. Olemme YK:n Global Compact –aloitteen jäsen.

Aktiivista ja avointa viestintää

Korostamme viestinnässämme läpinäkyvyyttä ja kuuntelemme aktiivisesti sidosryhmiämme saadaksemme tietoa niiden odotuksista. Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle kestävän kehityksen luokittelijalle helpottaakseen sidosryhmiensä yhtiön kestävään kehitykseen liittyvän suorituskyvyn arviointia.

Lisäksi kerromme aktiivisesti viimeisimmistä kehitysaskelistamme eri sidosryhmäkanavissa, joista esimerkkejä ovat asiakaslehti, yhtiön raportit ja esitteet, tapahtumat, henkilökohtaiset tapaamiset ja sähköiset kanavat. Kestävästä kehityksestä kerätään palautetta ja näkemyksiä myös osana sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmätutkimuksiamme.

Toiminta paikallisyhteisöissä

Valmet pyrkii olemaan vastuullinen yrityskansalainen ja haluaa ymmärtää paikallisyhteisöjen tarpeet ja odotukset. Uskomme, että aktiivinen yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa on eduksi molemmille osapuolille.

Osallistumme paikallisohjelmiin Sponsorointiin ja lahjoituksiin liittyvien periaatteidemme puitteissa. Valmetin sponsorointi ja lahjoitukset kohdistuvat tieteeseen, tutkimukseen, koulutukseen, ympäristön ja luonnon suojeluun sekä nuorisotyöhön. Koska toimimme maailmanlaajuisesti ja erilaisissa kulttuureissa, sponsoroimme ainoastaan kohteita, jotka ovat globaalisti hyväksyttyjä ja arvostettuja.