Kestävä kehitys on innovaatioprosessin ytimessä

Valmetissa tutkimus ja kehitys (T&K) on integroitu myyntiprosesseihin, ja myyntitiimimme osallistuvat säännöllisesti T&K-kokouksiin. Liiketoimintajohto keskustelee kaikista uusista tuoteinnovaatioista ja arvioi ne sekä päättää, minkä projektien kanssa edetään.

Tutkimus- ja teknologiakehitystyömme tavoitteena on varmistaa edistyksellinen ja kilpailukykyinen prosessiteknologia-, automaatio- ja palvelutarjooma nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on lisätä raaka-ainetehokkuutta ja edistää uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä.

Lue ympäristön tilaan liittyvistä huolenaiheista, jotka vaikuttavat Valmetiin ja sen asiakkaiden toimialoihin.

Asiakkaiden kestävän kehityksen tarpeet, jotka ohjaavat Valmetin teknologiakehitystä