Sustainability360º-ohjelma

Valmetin Sustainability360-ohjelma käsittelee vastuullisuutta laajasti koko toimintamme osalta. Ohjelma keskittyy viiteen painopistealueeseen: kestävä hankintaketju; työterveys, -turvallisuus ja ympäristö (HSE); ihmiset ja suorituskyky; vastuulliset ratkaisut ja yrityskansalaisuus.

Valmet määritteli kestävän kehityksen ohjelmansa alunperin vuoden 2014 alussa ja on siitä lähtien systemaattisesti toteuttanut kullekin painopistealueelle asetettuja toimenpiteitä.

Vuonna 2018 määrittelimme uudet toimintasuunnitelmat vuosille 2019–2021. Toimintasuunnitelmat sisältävät yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet kullekin kestävän kehityksen painospistealueelle. Toimintasuunnitelmien määrittely perustuu vuonna 2018 toteutettuun kestävän kehityksen ohjelman kattavaan tarkasteluun. Lisätietoja 2019-2021 toimintasuunnitelmistamme löydät englanninkielisiltä sivuiltamme. 

Kestävän kehityksen ohjelman hyväksyy Valmetin johtoryhmä, ja se arvioidaan vuosittain.

Vuosien 2016-2018 tavoitteista ja saavutuksista voit lukea tarkemmin vuosikertomuksistamme

Toimintasuunnitelma 2019-2021
  Painopistealue  Keskeiset tavoitteet

Kestävä toimitusketju

Lue lisää >

  • Kehitämme olemassa olevia prosesseja, jotka luovat pohjan vastuulliselle toimitusketjulle
  • Luomme uusia toimintatapoja toimitusketjumme ympäristövaikutusten pienentämiseen

Työterveys, - turvallisuus ja ympäristö (HSE)

Lue lisää >

  • Panostamme työturvallisuuskulttuuriin sekä tehokkaisiin HSE-prosesseihin ja -käytäntöihin
  • Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa parantaaksemme HSE-tuloksia 

Ihmiset ja suorituskyky

Lue lisää >

  • Vahvistamme henkilöstön sitoutumista ja kehitämme parasta osaamista 
  • Olemme vastuullinen työnantaja ja edistämme moninaisuutta

Vastuulliset ratkaisut

Lue lisää >

  • Luomme teknologioita ja palveluita, jotka edistävät uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä sekä vesi- ja energiatehokkuutta
  • Tuomme aktiivisesti esille Valmetin tarjontaa kestävän kehityksen näkökulmasta vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin
 

Yrityskansalaisuus

Lue lisää >

  • Varmistamme ihmisoikeuksien toteutumisen asianmukaisella huolellisuudella maailmanlaajuisesti
  • Olemme luotettava paikallinen kumppani, joka edistää läpinäkyvää raportointia