Toimintaperiaatteet

Kestävän kehityksen mukainen toiminta Valmetissa yhteisiin arvoihin, yhtiön toimintaperiaatteisiin ja niitä tukeviin politiikkoihin. Pyrimme johdonmukaiseen ja läpinäkyvään hallintotapaan kaikkialla maailmassa, jotta kaikki sidosryhmämme voivat luotettavasti arvioida yhtiömme toiminnan vastuullisuutta ja sen eteenpäin viemistä.

Valmetin toimintaperiaatteet ja niitä tukevat politiikat

Yhtiömme toimintaperiaatteet luovat yhtenäisen, eettisen perustan kaikelle liiketoiminnalle ja kaikille työtehtäville Valmetissa. Toimintaperiaatteet myös kuvaavat suhtautumistamme vastuulliseen liiketoimintaan, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ympäristöasioihin. Valmetin toimintaperiaatteet on käännetty kymmenelle eri kielelle.

Valmetin politiikat, jotka tukevat vastuullista toimintaa:

  • Lahjonnan vastainen politiikka: Määrittelee yksityiskohtaisesti, mitä nollatoleranssi lahjontaan ja lahjuksiin liittyen meillä tarkoittaa.
  • Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka (HSE-politiikka): Määrittelee suhtautumisemme ja osoittaa sitoutumisemme terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaan Valmetissa.
  • Vastuullisen alihankinnan politiikka: Kuvaa toimittajillemme asetetut eettisiin standardeihin ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin liittyvät vaatimukset.
  • Ihmisoikeussitoumus: Human Rights Statement (englanniksi)

Sertifioidut toiminnot

Valmetin toiminnot on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin (87 %), ISO 14001 -ympäristöstandardin (71 %) sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän OHSAS 18001 -standardin mukaisesti (62 %).

Kansainväliset periaatteet ja ohjeet

Valmet on globaali teknologian ja palveluiden toimittaja, jonka toimintaympäristö on erittäin monikulttuurinen. Tästä syystä olemme sitoutuneet YK:n Global Compact-aloitteeseen ja kunnioitamme ja noudatamme sen maailmanlaajuisia arvoja ja periaatteita.

Lisäksi Valmet tukee ja noudattaa periaatteita, jotka on kuvattu OECD:n monikansallisille yrityksille suunnatuissa ohjeissa sekä toimii Kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittelemien työelämän perusperiaatteiden ja oikeuksien mukaisesti.