Sidosryhmät

Valmetin sidosryhmiä ovat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ja työntekijät, toimittajat ja alihankkijat, osakkeenomistajat ja sijoittajat, media, kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja paikallisyhteisöt sekä tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattioppilaitokset.

Valmet edistää omaa ja sidosryhmiensä toimintaa käymällä niiden kanssa aktiivista vuoropuhelua kestävän kehityksen teemoista. Teemoja ovat esimerkiski energia- ja ilmastopolitiikan kehittäminen ja jalkauttaminen, lainsäädäntö ja sääntely sekä ympäristöteknologian tutkimus- ja tuotekehitystoiminta.

Valmet edistää energiatehokkaan teknologian kehittämistä. Yhtiöllä on pitkät perinteet tukea esimerkiksi yliopistojen kestävien tuotantoteknologioiden tutkimusta ja uusien ratkaisujen etsimistä. Me myös jaamme omaa osaamistamme ja lisäämme sidosryhmiemme tietoisuutta ekotehokkaista tuotteista keskustelujen pohjaksi.