Johtamisjärjestelmät

Uskomme, että maailmanlaajuinen johtamisjärjestelmämme tukee tehokasta ja prosessikeskeistä toimintatapaa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme odotuksiin vastaamiseksi.

Uskomme, että maailmanlaajuinen johtamisjärjestelmämme tukee tehokasta ja prosessikeskeistä toimintatapaa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme odotuksiin vastaamiseksi. Kaikki Valmetin työntekijät toimivat johtamisjärjestelmän mukaisesti ja edistävät aktiivisesti tavoitteidemme saavuttamista ja jatkuvaa parantamista.

Vuonna 2016 Valmet päätti luopua yksikköihin perustuvasta sertifiointirakenteesta ja sertifioida toimintatapansa sen sijaan globaaleilla usean toimipaikan sertifikaateilla laadun (ISO 9001), ympäristöasioiden (ISO 14001) ja työterveyden ja -turvallisuuden (OHSAS 18001) johtamisjärjestelmästandardien mukaisesti. Uskomme, että tämä muutos tehostaa strategian mukaista toimintaa sekä riskien ja mahdollisuuksien hallintaa.

Valmetin ensimmäiset usean toimipaikan sertifikaatit, jotka kattavat 71 sijaintia, myönnettiin joulukuussa 2018. Sertifioinnilla sidosryhmillemme osoitetaan, että noudatamme tehokkaita laadun, terveyden, turvallisuuden ja ympäristöasioiden hallintakäytäntöjä kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla.

Tavoitteenamme on laajentaa kattavuus kaikkiin tuotantolaitoksiimme niin, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 90 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee toiminnoissa, jotka on sertifioitu kaikkien kolmen standardin mukaisesti.

Kaikki toimipaikat, myös ne, joita ei ole sertifioitu kaikkien standardien mukaisesti, auditoidaan säännöllisesti sisäisesti osana sisäisiä valvontatoimenpiteitämme.

johtamisjärjestelmät.png