Ympäristöraportointi: Jatkuvatoiminen soiden kuormitusmittaus päättyy

21.10.2019 Jatkuvatoiminen soiden kuormitusmittaus päättyy

Jatkuvatoiminen kuormitusmittaus on täydentänyt ympäristöluvan mukaista päästötarkkailua ja tuottanut avointa, riippumatonta ja luotettavaa tietoa turvetuotannon kuormituksesta julkisesti nähtäville. Jatkuvatoimisesta mittauksesta luovutaan vuoden 2019 aikana. Ympäristönsuojelun tasoa tai tarkkailun luotettavuutta jatkuvatoimisesta mittaamisesta luopuminen ei heikennä.