Ympäristöraportointi: Mustaisnevan virtaama

1.7.2015

Mustaisnevalla on havaittu mittauskaivon veden ohijuoksua. Tilanne on havaittu viikolla 25. Korjaustoimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Virtaamatiedot ovat korjaustoimenpiteistä johtuen tällä hetkellä suuntaa antavia.