Automation eLearning courses in Finnish

Valmetin automaatioverkkokurssit suomeksi

Automaation verkkokurssitarjontamme laajentuu jatkuvasti ja useampia kursseja on jo saatavilla. Valmet DNA kaikille kattaa automaation ja Valmet DNA -automaatiojärjestelmän perusteet. Valmet DNA eHuoltokurssi puolestaan sopii hyvin huolto- ja ylläpitohenkilökunnalle. Tarkemmat kuvaukset alla.

@ Kysy lisää ja ilmoittaudu

Valmet DNA eHuoltokurssi

Kuvaus: Tämä itseopiskelukurssi on tarkoitettu Valmet DNA perusasiat jo osaaville huolto- ja ylläpitotehtävissä oleville henkilöille. Myös operointitehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat tietää lisää vianselvityksestä, kurssi tarjoaa hyödyllistä tietoa.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää Valmet DNA:n rakenteen ja tietää miten miten viat näkyvät operointikäyttöliittymässä ja mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Hän on myös perehtynyt suunnitteluympäristöön vianhaun ja ylläpidon kannalta sekä sovelluksen testaukseen ja järjestelmän diagnostiikkatyökalujen käyttöön. 

Lue lisää

Valmet DNA kaikille

Kuvaus: Tämän verkkokurssin tavoitteena on tarjota osallistujalle perustietoa automaatiosta yleisesti sekä Valmet DNA:sta.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja tuntee automaatiota yleisesti ja perustermejä automaatioon liittyen sekä Valmet DNA:n rakenteen ja sen käyttökohteet.