Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden (cookies) tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja

Kestävän kehityksen raportointi

Valmetin raportit 2016

Valmetin vuosiraportointi vuodelta 2016 sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, GRI-liitteen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuosikatsaus kuvailee Valmetin markkinaympäristöä, strategiaa ja toimintaa vuonna 2016 ja esittelee kestävän kehityksen painopisteet.

GRI-liite sisältää Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin indikaattorit ja periaatteet, ja suhteen Global Reporting Initiative (GRI) G4 -raportointiohjeistoon. GRI-liitteeseen kuuluvassa GRI-sisältöindeksissä määritellään, mistä yksittäisiin tunnuslukuihin liittyvät tiedot ovat löydettävissä ja miksi joitakin tietoja ei ole raportoitu.

Raportointi GRI G4 "core" -laajuuden mukaan

Valmetin kestävään kehitykseen liittyvät vuoden 2016 tunnusluvut perustuvat Global Reporting Intitiative (GRI) G4 -ohjeiston ”core”- laajuuteen. Vuoden 2016 englanninkieliset raportoitavat tiedot niiltä osin, joita koskien GRI-sisältöindeksissä viitataan ulkoiseen varmennukseen, on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli PricewaterhouseCoopers Oy. Suomenkielisten tietojen vastaavuus on tarkistettu.

Kestävän kehityksen indeksit

Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle kestävän kehityksen luokittelijalle. Näin se helpottaa sidosryhmiensä yhtiön kestävään kehitykseen liittyvän suorituskyvyn arviointia.

Vuonna 2016 Valmet hyväksyttiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) kolmatta vuotta peräkkäin. DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valmet listattiin jälleen sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World että DJSI Europe.

Valmet on myös valittu mukaan CDP:n vuoden 2016 Climate A -listalle. CDP, joka aiemmin tunnettiin nimellä Carbon Disclosure Project, on kansainvälinen voittoa tavoittelematon vastuullisuutta edistävä organisaatio, joka edustaa 827 institutionaalista sijoittajaa eri puolilla maailmaa. CDP kerää ja arvioi
ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yrityksiltä ja kaupungeilta auttaakseen
sijoittajia paremmin ymmärtämään taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia,
joita ilmastonmuutos luo heidän portfolio-yhtiöillensä. Indeksi korostaa
yhtiöitä, jotka avoimesti viestivät ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista.